Давгадорж аврагийнхаа өрөөнд.Туузан хөшиг буюу Хаан хөшиг хийлээ .