Wagner asia avtomotive .Хуйлдаг хөшиг хийлээ угааж болон усаар норгож болдог PBC.матираалн нарний гэрлийг 70% хаахаас гадна цаад поонн нэвт харагддгаара давуу талтай шинэ загварийн матираал юм www.khaanhushig.mn ХААН ХӨШИГ