Park place. Хуйлдаг хөшиг хийлээ нарны гэрлийг 100% хаадаг матирал хурийн өрөөнд 70% хаах цаад поонн харагддаг угааж болон шууд норгож болдог шинэ загвар http://khaanhushig.mn