Ангаахын шинжлэх ухааны сургуульд хуйлдаг хөшиг хийлээ http://khaanhushig.mn Хаан хөшиг