"Атар өргөө"хк .давхар хөшиг хийлээ даргын өрөө http://khaanhushig.mn Хаан хөшиг