Болкон дээр гэрэл 100% хаах хуйлдаг хөшиг хийлээ khaanhushig.mn .Хаан хөшиг