Үнийн санал авах

Үнийн санал авах доорх мэдээллийг бөглөж бидэнд илгээнэ үү. Бид таньтай иргэж холбогдох болно.

 

Захиалга авах / үнэ тохиролцох

Манайхруу залгаж захиалга өгсөний дараа бид тантай холбогдож хийгдэх ажлын талаар мэдээлэл авч үнэ хөлсийг тохиролцож ажлыг эхлүүлнэ.

Хэмжилт угсралт / Суурилуулалт

Хийгдэх ажил үнэ хөлс тохиролцсоны дараа бид газар дээр очиж хэмжилт угсралын ажлыг даруй эхлүүлэх бөгөөд суурилуулалт хийж дуусгана.

Хүлээлгэн өгөх / Сэтгэл ханамж

Төлбөр тооцоог эцэслэж ажлын хүлээлгэн өгнө. Бид ажлаа ямагт чанартай хийж гүйцэтгэдэг бөгөөд үйлчилүүлэгчдээ сэтгэл ханамжтай байлгахыг үргэлж зорьдог

Мэдээ мэдээлэл

Facebook page