Автомаат давхар хөшиг тогонд холбохгүй цэнгэлдэг мотоор болон хэдэнч хөшиг нэг удирдлагаар удирдах боломжтой шинэ загвар www.khaanhushig.mn