ICC tower Хуйлдаг хөшиг хийлээ Хурлын өрөө гэрэл 100% болон70% хаах 2давхар хөшиг. http://.khaanhushig.mn ХААН ХӨШИГ